NAUCZYCIELE

                                               
język polski                                   język  angielski                        język niemiecki

Anna Otwinowska                                      Karolina Biernacka                               Anna Ziemba

Iwona Blaźniak                                           Ewa Berner – Zawada

Joanna Kałużna – Michalak                       Aleksandra Kowalczyk

Magdalena Krasoń                                      Grażyna Pielużek

Gabriela Adryańczyk

historia                                            biologia/ przyroda                         geografia

Lucyna Lasek                                             Gabriela Perek                              Maria Bartłomiejczyk

Katarzyna Stawiak

matematyka                                              fizyka                                          chemia

Beata Winnicka                                         Danuta Alberciak                             Elżbieta Lorenc

Krystyna Pytka

Joanna Sala

Agnieszka Warzyńska

informatyka                                          technika                                          plastyka

Elżbieta Bednarek                                   Marlena Danielak                              Magdalena Krasoń

                                                                                                                                    Katarzyna Michalak

muzyka                                    wychowanie fizyczne                                   religia

Emil Paszta                                        Robert Brzozowski                               Agnieszka Gniewaszewska

                                                             Emilia Chęcińska                                              Ks. Rafał Środa

                                                             Marlena Danielak

                                                             Hubert Zawiślak

edukacja wczesnoszkolna        edukacja przedszkolna                  biblioteka

Danuta Błaszczyk                                   Krystyna Koszelak                                 Marta Ambrozik

Iwona Biegarczyk                                    Wanda Stępniewska

Danuta Motyl

Katarzyna Podwysocka

Anna Rękorajska

Marzena Tuta

Barbara Urbaniak

świetlica                                                                  pedagog szkolny                    

Ewa Nowak – Nowakowska                                   Marzanna Dróżdż